Σύστημα διαχείρισης πελατών

CRM - Customer Relationship Management

Customer Relationship Management

Το σύγχρονο σύστημα της SigNet που βοηθά στην οργάνωση της επιχειρηματικής στρατηγικής που στοχεύει αφενός μεν στην αύξηση της ικανοποίησης των πελατών αφετέρου στη μεγιστοποίηση των εσόδων και των κερδών της επιχείρησης.

Όροι χρήσης     © 2014 SIGNET S.A.     Created by Orgin Studios