Επιχειρηματικός Σχεδιασμός

font size

Η ανάγκη των επιχειρήσεων να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον καθιστά αναγκαία όσο ποτέ την κατάρτιση ενός Στρατηγικού Επιχειρηματικού Σχεδίου, που να περιλαμβάνει τους στόχους της επιχείρησης, καθώς και τις μεθόδους επίτευξής τους.Tο επιχειρηματικό σχέδιο σας επιτρέπει να αξιολογήσετε σε λογικά πλαίσια πόσο εφικτό είναι ένα έργο καθώς επίσης αποτελεί ένα εργαλείο μάρκετινγκ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσέλκυση επενδυτών, τη διασφάλιση τραπεζικών δανείων και την υποβολή αιτήσεων για την παροχή οικονομικής στήριξης (χρηματοδότησης) από τους αρμόδιους οργανισμούς.Αυτή η διαδικασία αποτελεί παράγοντα-κλειδί για την επίτευξη των στόχων σας. 

 

Ο επιχειρηµατίας πριν λάβει δεσµευτικές αποφάσεις για τη δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης, αλλά και πριν ακόµα προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές σε µια εν λειτουργία επιχείρηση καλό θα ήταν να προχωρήσει σε µια πολύ χρήσιµη και απαραίτητη ενέργεια,την εκπόνηση ενός επιχειρηµατικού σχεδίου (Business Plan). Η προετοιμασία του έχει θεμελιώδη σημασία για την επιτυχία της επιχείρησής σας ή ενός έργου (project).Με την συνδρομή των κατάλληλων επαγγελματιών και μεθοδολογιών, συντάσσουμε ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια καλύπτοντας το σύνολο των απαιτήσεων κάθε επιχείρησης.Για το σκοπό αυτό δημιουργήσαμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που επιγραμματικά περιλαμβάνουν: 

 

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τις ακόλουθες:

  • Project Management
  • Business Analysis
  • Business Process Re-engineering
  • Data migration
  • Παραμετροποίηση
  • Ανάπτυξη ειδικών λειτουργιών (customization)
  • System Engineering

Όροι χρήσης     © 2014 SIGNET S.A.     Created by Orgin Studios