Ανάπτυξη λογισμικού (customization)

font size

Το προσαρμοσμένο λογισμικό έχει σχεδιαστεί ειδικά για ορισμένους συγκεκριμένους οργανισμούς ή άλλους χρήστες. Μπορεί να φιλοξενήσει τις ιδιαίτερες προτιμήσεις και τις προσδοκίες του πελάτη. Μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν συνήθως προσαρμοσμένο λογισμικό για κρίσιμες λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης περιεχομένου, διαχείρισης αποθεμάτων, διαχείρισης πελατών, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή με άλλο τρόπο για να καλύψουν τα κενά που υπάρχουν στα υπάρχοντα πακέτα λογισμικού.

 

Η Signet αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού κάθε είδους.Το τμήμα ανάπτυξης λογισμικού ειδικεύεται στην ανάλυση, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής με τη χρήση εξελιγμένων μεθοδολογιών και τεχνολογιών, έχοντας πάντα ως στόχο να προσφέρει προγράμματα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που καλύπτουν εξειδικευμένες επιχειρησιακές ανάγκες. Η εταιρεία μας επενδύοντας σημαντικά στην έρευνα και ανάπτυξη εξελίσσει διαρκώς τη μεθοδολογία με βάση την οποία αναπτύσσονται όλα τα προϊόντα της . Τα βασικά τους χαρακτηριστικά είναι:

 

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τις ακόλουθες:

  • Project Management
  • Business Analysis
  • Business Process Re-engineering
  • Data migration
  • Παραμετροποίηση
  • Ανάπτυξη ειδικών λειτουργιών (customization)
  • System Engineering

Όροι χρήσης     © 2014 SIGNET S.A.     Created by Orgin Studios