Εργαλεία Διαχείρισης

Advance Park

Συστήματα διαχείρισης Parking

Το σύστημα ''Advance Park'' είναι ένα έξυπνο σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας επιχειρήσεων στάθμευσης αυτοκινήτων. Έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει αυτοματοποιημένα την ροή των οχημάτων σε εισόδους και εξόδους με χρήση καμερών αναγνώρισης πινακίδων & μπαρών. Παράλληλα παρέχει στην επιχείρηση την ανάπτυξη πολλαπλών τιμοκαταλόγων ανάλογα την χρήση του πελάτη.

Payroll Calculation System

Σύστημα Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού - Μισθοδοσία

Το πληροφοριακό σύστημα Μισθοδοσίας & Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού της SIGNET είναι κατάλληλα σχεδιασμένο και απαντά στις ανάγκες όλων των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως δραστηριότητας.

Aplografiko

Σύστημα οργάνωσης & διαχείρισης μικρών επιχειρήσεων

H SigNet αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων για αυτοματοποιημένη πληροφόρηση χωρίς όρια με πλούσιες λειτουργικές δυνατότητες σχεδίασε και ανέπτυξε το σύστημα πληροφορικής ''Aplografiko'' ένα σύστημα που αντικαθιστά τα βιβλία εσόδων εξόδων και ανοίγει διπλογραφικούς ορίζοντες για την επιχείρηση.

Όροι χρήσης     © 2014 SIGNET S.A.     Created by Orgin Studios