ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Διοίκηση στην εταιρεία Ασκείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο με Διευθύνοντα Σύμβουλο και πρόεδρο.

Όροι χρήσης     © 2014 SIGNET S.A.     Created by Orgin Studios