ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έτος 1986 δημιουργήθηκε η ετερόρρυθμος εταιρεία πληροφορικής με το διακριτικό τίτλο M.I.S (Management Information System) Το 1990 η Εταιρεία μετεξελίχθηκε σε ανώνυμη εταιρεία αρχικά με τον διακριτικό τίτλο SigNet sa. Από την ίδρυση της και μέχρι σήμερα παράγει λογισμικό για επιχειρήσεις δίδοντας έμφαση στην αξιοπιστία των εφαρμογών της και στην φιλικότητα προς τον χρήστη.

Όροι χρήσης     © 2014 SIGNET S.A.     Created by Orgin Studios